Skeppsbyggnad och sjöfart har genom tiderna varit av mycket stor vikt för flera länders handel samt utbyte av kultur och kunskap länder emellan. På ett skeppsvarv byggs och repareras fartyg och dess utrustning. Ett fartyg byggs i olika block med skrov, maskiner, inredning och så vidare.

I regel använder sig varven även av underleverantörer när det kommer till maskiner och annan utrustning. Hur lång tid det tar att bygga ett fartyg varierar givetvis beroende på storlek och utrustning men ett medelstort kryssningsfartyg kan ta drygt tre år att bygga och det kan arbeta över tusen personer samtidigt på fartygsbygget. En beställning av ett sådant fartyg kan kosta flera hundra miljoner kronor.

Storhetstiden är förbi

Trots att det fraktas mer varor till sjöss än någonsin tidigare så har efterfrågan på nybyggnation av fartyg minskat och den forna storhetstiden tycks av allt att döma vara över. Ett stort problem för den nutida fartygsindustrin är dess överkapacitet. Det finns helt enkelt för många och konkurrenskraftiga skeppsvarv som pressar priserna, vilket sannolikt även är ett fortsatt växande problem för de redan etablerade varven.

Ett land där detta varit väldigt tydligt är i Sydkorea där The Big Three, som de kallas, bestående av Samsung Heavy Industries (SHI), Hyundai Heavy Industries (HHI) och Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) agerat arbetsgivare åt omkring 200 000 arbetstagare och fartygsindustrin har i Sydkorea stått för drygt sex procent av deras BNP. Hyundai Heavy Industries (HHI) började bygga skepp i början av 1970-talet och blev det första varvet i världen att bygga 2 000 fartyg. Varvet har levererat till 48 olika länder och HHI är i och med detta ett av världens största skeppsvarv.

Sverige och Göteborg

Sverige och Göteborg
Sverige och Göteborg

I Sverige har skeppsvarven utvecklats sedan 1900-talets början och under åren mellan första och andra världskriget blev Sverige världsledande i och med rollen som bland annat reparatör av krigsskadade fartyg. Under 50- och 60-talet fortsatte utvecklingen med ett stort antal nybyggnationer och även utbyggnad av verksamheten med investering i nya skeppsvarv.

I Göteborg har det byggts skepp sedan 1500-talet. Göteborg var under många år den dominerande staden i Sverige när det kom till skeppsbyggnad och platsen för några av världens kanske största skeppsvarv som till exempel Lindholmen, Eriksberg och Arendalsvarvet. Affärerna blomstrade och varvsindustrin är historiskt sett en av de mest expansiva branscher som någonsin funnits i staden. Men i början av 70-talet avbröts framgångssagan. En förklaring är att som följd av ett försvårande oljeembargo i mellanöstern minskade eller omöjliggjordes efterfrågan på nya fartyg och försatte hela den europeiska varvsindustrin i en ekonomisk kris. Svenska staten gick då in och stöttade ett stort antal varv. År 1977 bildades det statliga bolaget Svenska varv AB, med syfte att över tid avveckla varvsindustrin.

Under en period på sjuttiotalet hade så många som 15 000 göteborgare en anställning vid något av varven i staden, och omkring 3 000 anställda arbetade hos olika underleverantörer. Sista nybyggda fartyget levererades 1988. Göteborgs totala summa fartyg landade på cirka 1 700. Det finns de som påstår att varvsindustrin är den mest betydelsefulla bransch som Sverige någonsin har haft när det kommer till utveckling av svensk industri samt sysselsättning.