De stora fartygen och skeppen ni läst om i tidigare inlägg här på bloggen har skapat både nya problem och nya lösningar i världens hamnstäder. De enorma volymerna som fraktas innebär stora omstruktureringar vad gäller trafik och infrastruktur i de stora hamnarna vilka i sig har storleken av små städer. Storleken på skeppen innebär också problem vad gäller lastning och lossning. Inte alla hamnar har plats för så stora och djupgående fartyg, vilket gör att man fått bygga ut och om tidigare passager. Det finns till och med skepp som är så stora att de inte går igenom kanaler och sund som exempelvis mellan Singapore och Indonesien, eller den konstruerade Suezkanalen. Världens största hamnstäder lossar enorma volymer dagligen, och det mesta av våra import- och exportvaror har vid ett eller annat tillfälle passerat över havet.

Den asiatiska tillväxten

Sett till volym och storlek på världens största hamnar ligger faktiskt samtliga av topp 10 i Asien, och sex av dessa i Kina. Detta beror delvis på att Öst- och Sydostasien har enorma kuststräckor, men också dåliga vägar och infrastruktur till lands. En annan faktor är såklart de låga produktionskostnaderna i bland annat Indien, Kina, Bangladesh och Filippinerna, kombinerat med den snabba ekonomiska tillväxten i flera av de asiatiska länderna. Detta ger både produktionskraft och köpkraft som den något långsammare ekonomin i Europa inte kan mäta sig med. Singapore och Hong Kong ligger båda på topp 10-listan, och är lysande exempel på ekonomiskt starka länder mitt mellan länder med billig produktionskraft. De båda hamnnationerna har dessutom låga skatter och engelska som huvudspråk vilket gör dem till attraktiva mål för internationella fraktbolag. Tvärs över sundet från Hong Kong ligger kinesiska Shenzhen, som fram till alldeles nyligen brukade vara en fiskestad med några tusen invånare. På blott ett par decennier har staden vuxit till en storstad med miljontals invånare och världens tredje största hamn. Det finns dock ingen hamnstad i världen som kan mäta sig med Shanghai, varken vad gäller storlek eller tillväxt. Under 2017 lastade och lossade man över 800 miljoner ton.

Världens största hamnar
Världens största hamnar

Ledande europeiska hamnar

Den asiatiska dominansen fortsätter om man kikar på plats 11–20 på listan över världens största hamnar. Bland de 20 största återfinns bara tre belägna i Europa och en enda som är belägen på den amerikanska kontinenten. Nordamerikanerna har själva goda naturresurser och importerar ytterligare råvaror från sina sydamerikanska grannländer. Deras största hamn ligger i Los Angeles och har ungefär hälften av kapaciteten som de största av de kinesiska hamnarna har. I Europa är det Rotterdam, Antwerpen och Hamburg vilka leder bland de stora hamnarna. Samtliga av dessa har varit stora hamnstäder sedan medeltiden och var sammanbundna genom bland annat Hanseförbundet samt det Holländska Ostindiska Kompaniet. Idag bygger man inte ut europeiska hamnar i samma hastighet som man kan göra i Kina, mycket på grund av lagar och förordningar vad gäller miljöfrågor. Tillväxten kommer att fortsätta ske framför allt i Asien där dessa frågor hamnar i skymundan av de ekonomiska prioriteringarna. Frågan är hur stora skepp man kan bygga och hur stora hamnarna egentligen kan bli innan vårt havsklimat för alltid har förändrats.