Yara Birkeland kommer bli världens första autonoma containerfartyg.Fartyget kommer göra sin första resa under 2018. Fartyget kommer vara 80 meter långt, 15 meter brett och ha en maxhastighet på 10 knop.Projektet är ett samarbete mellan norska Yara och norska Kongsberg. Yara är en norsk industrikoncern med verksamhet med inriktning på jordbrukskemikalier och gödselmedel.

Yara arbetar med industriella miljölösningar för att förbättra luftkvaliteten genom att minska utsläppen från industri och transport. Kongsberg är ett tekniskt företag som levererar marina system för positionering, mätning, navigering och automation till handelsfartyg och offshoreinstallationer. De är kända för sin marina automatisering, övervakningssystem och processautomatisering. Kongsberg ansvarar för utveckling och leverans av alla tekniska lösningar.

Övergången till helt självstyrande sker i etapper

Inledningsvis kommer fartyget vara bemannat och man kommer låta datorerna ta över mer och mer efter hand. År 2019 räknar man med att göra längre resor och år 2020 ska fartyget gå över till att vara helt autonom. Yara Birkeland kommer drivas av enbart el och minska utsläppen rejält då det ersätter motsvarande 40 000 lastbilsturer per år. Fartyget kommer dock att ha en liten kapacitet i jämförelse med andra containerfartyg. Kapaciteten kommer att vara på 120 containrar av standardstorlek (TEU). Fartyget kommer också vara tre gånger så dyrt som andra fartyg i samma klass men man räknar med att det kommer vara en ekonomiskt bra affär ändå då man kommer spara upp till 90% på driftskostnader och på besättning. Fartyget är planerat att ersätta Yaras lastbilar som transporterar kemikalier och gödselmedel från deras Porsgrunnanläggning till hamnarna i Brevik och Larvik.

Regler och säkerhet

Det finns fortfarande få regler och lagar som reglerar autonom sjöfart och det är en av anledningen till att man kommer få vänta till år 2020 med att låta fartyget vara helt självstyrande, reglerna måste hinna ikapp. Petter Ostbo, Yaras produktionschef som leder projektet, säger att företaget kommer att investera i större fartyg och använda dem för längre rutter när internationella regler har införts för besättningslösa fartyg.  Lastning och avlastning sker automatiskt med el kranar och diverse utrustning. Fartyget kommer inte att ha ballasttankar, men kommer att använda batteripaketet som permanent ballast. Även förtöjning av fartyget kommer ske helt automatiskt. De planerade transporterna av containrar kommer ske mellan 3 hamnar i Norge till att börja med för att förhoppningsvis utöka sina resor till andra hamnar.

Säkerheten kommer garanteras med tre center som ska hantera alla aspekter av operationen. Det kan handla om nödsituationer, tillståndsövervakning, övervakning av det autonoma fartyget och en del annat som måste övervakas såsom omgivningen runt omkring och hamnarna dit fartyget är på väg.

Regler och säkerhet
Regler och säkerhet

Framtid

Norrmännen är inte de enda som är intresserade av autonoma fartyg. Den brittiska tillverkaren Rolls Royce planerar att börja bygga robotfartyg 2020. De första av dessa kommer sannolikt att vara bogserbåtar och småfärjor. Autonoma fartyg som kan göra internationella resor är bara en tidfråga bort. Geir Håoy från Kongsberg tror att autonoma fartyg kommer spridas fort när reglerna kommit och berättar att det är många operatörer av kustfartyg, fiskefartyg och leveransfartyg som hört av sig och är intresserade av tekniken.