När man tänker på ubåtar så förs tanken oftast till moderna undervattensfarkoster, och det man ser framför sig är ofta det man sett på filmer och i dokumentärer då inte många faktiskt sett eller varit inne i en ubåt. Ubåten är dock inte så ny uppfinning som man kan tro, utan det var redan på 1600-talet som försök att bygga en farkost som kunde färdas under vatten påbörjades.

Ubåtens historia

Cornelis Drebbel var en nederländsk uppfinnare och blev den första som konstruerade en fungerande undervattensfarkost, en ubåt. Året var 1620 när han sjösatte världens första ubåt. Den roddes med åror och för att kunna styra fanns ett roder. Ubåten kunde dyka ner till fem meter. Anledningen till att Drebbel började försöken med att bygga en ubåt var ett den engelska kungen gav honom uppdraget att försöka få fram en ubåt till flottan. Mellan 1620 och 1624 sjösatte han ytterligare två ubåtar. Ubåtarna var gjorde av trä och man klädde in ubåten med oljat skinn förutom där den vattentäta luckan fanns. För att få ubåten att dyka användes antagligen grisblåsor som kunde fyllas och tömmas på vatten, beroende på om man skulle stiga eller dyka. Drebbel blev ubåtens uppfinnare men trots sina många spektakulära uppfinningar och sin höga status bland den kungliga familjen i England under sin höjd på sin karriär, tillbringade Drebbel sina sista år som fattig föreståndare för ett värdshus i ett av Londons fattigkvarter. Det dröjde sedan fram till 1800-talet innan användbara ubåtar sjösattes. H.L Hunley är en av de första ubåtarna i strid och H.L Hunley är den första ubåt  som anföll och sänkte ett örlogsfartyg. Detta skedde under det Amerikanska inbördeskriget år 1864. HMS Hajen blev den svenska marinens första ubåt och var i bruk från 1904 till 1922. Under första och andra världskriget spelade ubåten en stor roll, men de användes inte i närheten på det sätt de används idag. De låg oftast vid ytan och dök endast när de förberedde anfall eller själva var under anfall.

Dagens ubåtar
Dagens ubåtar

Dagens ubåtar

Sedan den första ubåten som dök fem meter och var gjord av trä har det hänt en del. Dagens moderna båtar är rena tekniska under med en stor bestyckning av vapen och kan dyka till över 200 meters djup. Kockums A26 är en ny typ av ubåt som beställts till det svenska försvaret och kommer levereras med start 2022. I dagsläget är det världens modernaste ubåt under konstruktion. Kockums A26 kommer att kunna ta sig runt i hela världen och dyka i alla vatten och temperaturer. Ubåten kommer vara utrustat med bland annat fyra torpedtuber, en miniubåt och en överraskning för fienden i fören. I fören kommer nämligen ett sex meter långt hål finnas som man kan fylla med vad man vill, dykare eller olika vapensystem. Tanken är att fienden inte kommer ha en aning om vad som kommer finnas där. Ubåten kommer vara väldigt tyst och i princip omöjlig att upptäcka. Ryssland håller också på att bygga nya ubåtar, nämligen 14 stycken atomubåtar som går under namnet Borej. Flera är redan sjösatta och är bestyckade med 16 stycken interkontinentala missiler. Missilerna ska kunna bära med sig kärnvapenspetsar på nästan 130 kiloton vardera. Hiroshimabomben låg på 13 kiloton. De 14 nya Borej-ubåtarna kommer kosta nästan 900 miljarder kronor och bli en av världens mest bestyckade och modernaste.