I början av 1900-talet blev den amerikanske finansmannen J.P Morgan intresserad av att vidga sina vyer. Detta skulle han göra genom att ge sig in i den transatlantiska passagerartrafiken.Han började med att köpa upp rederier och slå ihop dessa för att bli det största rederiet. Konkurrenterna var Cunard och German Lines och för att krossa motståndet beslöt han sig för att tre enorma atlantångarna skulle byggas. Fartyg som skulle vara överlägsna alla andras och fartygen skulle vara bekväma och ge intryck av lyxighet. Samtidigt skulle det även att gå att åka billigt, dock då i tredje klass. De tre fartyg som byggdes var Olympic, Titanic och Britannic.

Titanic var färdigbyggt 1912 och var då det lyxigaste fartyget i hela världen. För de som reste i första klass fanns en saltvattenpool, gymnastikhall, squashplan, turkiskt bad, ångbastu, svalt rum, massagerum och ett varmt rum. För de i andra klass var lyxen även där stor om man jämförde man andra fartyg. Hytterna var rymliga, det fanns ett bibliotek, frisersalonger och ett väldigt uppskattat promenadutrymme på båtdäck. Även resenärerna i tredje klass hade det bättre än om de hade rest med ett annat fartyg. Man hade en stor matsal, ett rökrum och ett eget däck. Dock låg hytterna långt ned vilket gjorde att man hörde ljuden från Titanics motorer.

Med dagens penningvärde kostade en biljett i första klass minst 100 000 kronor och för den som ville ha tillgång till de mest exklusiva hytterna fick då betala närmare 750 000 kronor. En biljett i andra klass låg på drygt 12 000 kronor omräknat till dagens penningvärde och en biljett i tredje klass kostade mellan 2 500–7 000 kronor med dagens penningvärde. De som reste i tredje klass var mestadels emigranter som var på väg för att söka lyckan i USA.

Titanic
Titanic

Avresan

Den 10e april 1912 Lämnade Titanic hamnen i Southhampton med de första passagerarna ombord. Sedan plockades passagerare upp från Frankrike och Irland och man tog sedan kurs mot New York. Efter bara en resdag fick man telegram som varnade om isberg och varningarna fortsatte. Man ändrade också kurs för att försöka undvika isbergen.

Den 14e april såg den ena utkiken på Titanic ett stort svart föremål. Klockan var ungefär 23.40. Utkiken ringde i varningsklockan och kontaktade kommandobryggan och sa i panik att det var ett isberg rakt föröver. Order om dikt babord och full fart back gavs. Men bara efter 70–80 sekunder efter varningen från utkiken hade kommit kolliderade man med isberget. Kollisionen var förhållandevis lätt men hade skrapat upp hål på sidan av skrovet vilket gjorde att postrummet snabbt började ta in vatten.

Passagerarna hörde ljudet av kollisionen och gick för att se vad som hade hänt, men lugnades ner av personalen som förklarade att det bara hade skett ett litet missöde. Men fartyget sjunker och vid midnatt görs livbåtarna redo.

Nästan ingen ville lämna det trygga fartyget för att sänkas ner i en liten båt mitt ute på havet. Order om att kvinnor och barn skulle hissas ner i livbåtarna gavs och för att inte panik skulle bryta ut så spelade orkestern musik på däcket.Klockan 02.05 sänktes den sista livbåten ner med passagerare. Kvar på Titanic som försvann under ytan 20 minuter senare var mestadels män. Livbåtarna räckte endast till 1 178 personer men på Titanic befann sig cirka 2 225 personer.

Carpathia

Klockan 03.30 sågs ett ljussken långt borta. Det var fartyget Carpathia som hade begett sig mot Titanic när de hade hört nödropen som besättningen på Titanic hade skickat ut. De som satt i det iskalla vattnet i livbåtarna förstod nu att de var räddade och fem timmar senare plockas den sista livbåten upp. Man lämnar området strax efter med alla 712 överlevande från Titanic. Totalt omkom 1 514 människor.

Idag ligger Titanic på 4 000 meters djup i Atlanten. Man räknar med att om 40–50 år är det bara en hög med skrot kvar. Detta dels på grund av det höga trycket men till störst del beror det på alla djuphavsorganismer som lever på järnet i vraket som då rostar mycket snabbt.