Sverige har genom historien haft en stark flotta, men efter andra världskriget skedde en förändring. De skepp vi hade kunde inte längre mäta sig internationellt och vi behövde göra en uppgradering av de skeppen flottan hade. Nya krav kom att börja ställas på arméerna runt om i världen och även i Sverige. Den nya tidens krigsföring skulle komma att förändras mycket. En ny risk hade kommit i och med att kärnvapen hade börjat utvecklas.

Sverige var med i tiden och redan under tiden som andra världskriget fortfarande pågick hade man påbörjat bygget av en ny modell jagare. Det var de så kallade Ölandsjagarna som hade börjat ta form. När kriget började lida mot sitt slut hade den svenska flottan insett att de nya modellerna inte skulle komma att räcka till i framtiden. Nu behövdes större jagare och det krävdes ett artilleri med ett mer avancerat vapensystem. De nya jagarna behövde kunna skjuta både snabbare och ha mer sjörobotar.

Nya behov hade tillkommit

En ny modell jagare tog form och den var anpassad efter de nya behoven. Huvuddäcket fick en främre del som var förhöjs. Sedan byggdes även en däcksöverbyggnad akter om backen. Här kunde sedan besättning nå de avdelningar som var vattentäta. Den nya tidens hot med kärnvapen gjorde även att det byggdes en gång som gjorde att besättningen kunde förflyttas sig bättre på fartyget utan att riskera att exponeras av eventuellt nedfall som var radioaktivt. Det här var viktigt eftersom kärnvapen nu börjat utvecklas i många länder. De här nya jagarna gick under namnet Hallandsjagarna. Modellerna byggdes mycket större än Ölandsjagarna och de var nu konstruerade för att klara av kärnvapenkrig. I de här nya modellerna hade det även bytts byggnadsmaterial. Eftersom tanken tidigare hade varit att göra jagarna så lätta som möjligt hade en del av fartygen byggts i lättmetall. Under andra världskriget hade problem uppstått om det börjat brinna ombord på fartygen och därför användes nu istället stål. Det här gjorde givetvis att vikten kom att bli tyngre, men det justerades genom att man valde att använda korrugerad panel.Det maskineri som användes var nytt i Sverige och den överhettningstemperatur som de nya jagarna hade i var den högsta någonsin, även ångtrycket var det högsta som någonsin använts. De maskiner som användes var tillverkade av svenska De Laval och bestod av dubbla ångturbiner. Eftersom problem hade uppstått i andra länders flottor när de hade haft för högt tryck och temperatur valde svenskarna att använda material som kunde svetsas. På det sättet säkerställde de att det skulle kunna gå att relativt enkelt reparera skeppen om något hände ute till havs.

Sverige bygger ut flottan efter andra världskriget
Sverige bygger ut flottan efter andra världskriget

Många och stora uppgraderingar

När det kom till de vapen som de nya jagarna utrustades med var det en stor uppgradering jämfört med de tidigare modellerna. Hastigheten på skotten kom att bli hela fyra gånger snabbare vilket var otroligt mycket högre än de tidigare modellerna. Nya robotar installerades också. Förutom det kom det även antiubåtsraketer, torpedställ och sjörobotar. De här jagarna blev det överlägset största som den svenska flottan hade.