Hajen

Tankfartyg

Tankfartyg

Tankfartyg är fartyg som bär flytande last, såsom olja, kemikalier, flytande livsmedel och ibland även vatten. Det allra vanligaste är oljetankfartyg som fraktar råolja och färdiga oljeprodukter som bensin och diesel. Ett fartyg som fraktar råolja kallas dock för just råoljetanker och de som lastar de färdiga oljeprodukterna kallas produkttanker.…

Läs mer
Hajen

Isbrytare

Isbrytare

Isbrytare är en speciell klass av fartyg som kan bryta is och gör några av världens svåraste platser att trafikera möjliga att trafikera. De har en speciell design som gör detta möjligt och med ett starkt skrov och stor maskinstyrka lyckas de bryta den tjocka isen. De kan bryta is…

Läs mer
Hajen

Ubåtar

Ubåtar

När man tänker på ubåtar så förs tanken oftast till moderna undervattensfarkoster, och det man ser framför sig är ofta det man sett på filmer och i dokumentärer då inte många faktiskt sett eller varit inne i en ubåt. Ubåten är dock inte så ny uppfinning som man kan tro,…

Läs mer
Hajen

Kapningen av Maersk Alabama

Kapningen av Maersk Alabama

Maersk Alabama är ett containerfartyg som år 2009 var lastat med 17 000 ton varav 5 000 av denna lasten var avsedd för Somalia, Uganda och Kenya. Den 8 april kapades fartyg utanför Somalias kust av fyra somaliska pirater. Detta var den första framgångsrika kapningen av ett fartyg som skett under amerikansk…

Läs mer
Blog

Fiskefartyg

Fiskefartyg

Fiskefartyg finns i alla världens hav och kommer i små och stora format. Många av fiskefartygen används i kommersiellt syfte och det beräknas att det finns någonstans runt fyra miljoner kommersiella fiskefartyg. De tidiga fiskefartygen var enkla flottar och båtar som var konstruerade av en ram täckt av exempelvis trädbark.…

Läs mer
Hajen

Fartyg inom den svenska försvarsmakten

Fartyg inom den svenska försvarsmakten

Den svenska flottans fartyg består av korvetter, minröjningsfartyg, ubåtar och diverse andra fartyg. Sådana andra fartyg kan vara fartyg som i första hand är avsedda för annat såsom, spaning, sjuktransporter och underhåll av andra fordon och även transporter av militära fordon. De flesta sådana fartyg har dock bestyckning i form…

Läs mer
Hajen

Titanic

Titanic

I början av 1900-talet blev den amerikanske finansmannen J.P Morgan intresserad av att vidga sina vyer. Detta skulle han göra genom att ge sig in i den transatlantiska passagerartrafiken.Han började med att köpa upp rederier och slå ihop dessa för att bli det största rederiet. Konkurrenterna var Cunard och German…

Läs mer