Det kan te sig lite underligt att tåg ska behöva ta sig över vatten, men det händer på några ställen i världen. För den som har rest med tåg ned till Europa har det garanterat blivit en tågresa över vatten mellan Rödby och Puttgarden. Det är ett av de ställen i Europa där det finns tågfärjor.

Olika möjligheter att ta tåg över vatten

Nu är det inte bara med tågfärja som det går att frakta ett tåg över vatten utan det finns även tågpråmar. En skillnad mellan en pråm och en färja är att pråmen ofta behöver bogseras. De har ingen egen framdrivning utan är ett enkelt lastfartyg som behöver hjälp av ett fartyg för att ta sig fram. De används ofta på grunda vatten då de har en väldigt flat botten. Vi ser dem ofta längs med floder nere i Europa. De pråmar som används för tåg har blivit försedda med räls och det går att köra på järnvägsvagnar. Idag är det inte vanligt med tågpråmar utan de användes mer förr i tiden för att köra tågvagnar mellan olika järnvägar inom städerna. I Sverige fanns de i Göteborg. Vanligast var de ändå i New York där de användes flitigt och idag används de fortfarande. I New York finns det flera sträckor av tågnätet som inte får trafikeras av godstrafik. Det har gjort att det än idag används både tågpråmar och tågfärjor inom staden för att förflytta tåg mellan de olika rälserna.

Olika intressen styr
Olika intressen styr

Olika intressen styr

Mer vanliga är tågfärjorna. Idag finns det flera sträckor runt om i Europa där färjor med järnvägsspår finns. Färjorna är gjorda för att ta järnvägsvagnar ombord, men det är sällan långa sträckor tågen åker med. Oftast är det av praktiska skäl som tågen behöver åka med färja över vattnet. Vägen runt kan vara alltför lång och det lönar sig helt enkelt att åka med färjan istället. Den första tågfärja som trafikerades i Sverige var mellan Helsingör och Helsingborg. Första gången den sträckan trafikerades av en tågfärja var 1892.  Nästa sträcka som trafikerades i Sverige var den som går mellan Trelleborg och Sassnitz och det var 1909. Den rutten trafikeras än idag. De vanligaste anledningarna är precis som vi skrev innan att det inte finns någon landförbindelse inom rimligt avstånd, som det är mellan Rödby och Puttgarden till exempel. En annan anledning kan vara att det finns politiska skäl till att det kan vara praktiskt med en tågförbindelse över vatten mellan länder. Den tredje anledningen kan vara att det helt enkelt blir större kapacitet på det som kan fraktas om tågvagnar kan gå över vatten istället. När det kommer till politiska skäl har vi bland annat den linje som fanns från Kalingrad till Viborg. Genom att köra tåg med färja direkt mellan hamnarna behövde tågen inte gå genom Litauen och Vitryssland. Här märks det tydligt hur de politiska skälen har gjort att man har valt att välja tågfärja framför landförbindelse. Vanligast är ändå att det är ekonomiska intressen som styr att gods transporteras vidare över vatten med tågvagnarna och givetvis de passagerartåg som åker med tågfärja.