Maersk Alabama är ett containerfartyg som år 2009 var lastat med 17 000 ton varav 5 000 av denna lasten var avsedd för Somalia, Uganda och Kenya. Den 8 april kapades fartyg utanför Somalias kust av fyra somaliska pirater. Detta var den första framgångsrika kapningen av ett fartyg som skett under amerikansk flagg sedan början av 1800-talet.  Besättningen ombord Maersk Alabama hade genomgått träning för sådana här situationer då området de färdades i var ett område där somaliska pirater slagit till flera gånger.

När besättningen förstod att pirater var på väg tog chefsingenjören Mike Perry 14 av de 23 ur besättningen och ledde dem till ett så kallat säkert rum. Kort efter piraterna bordat skeppet stängde Perry av alla system på fartyg. Piraterna tillfångatog kaptenen vid namn Richard Phillips och flera andra ur besättningen. Piraterna upptäckte snabbt att de inte kunde styra eller kontrollera fartyg på något sätt då Perry slagit av alla system.

Samtidigt väntade Perry, med en kniv i handen, utanför det säkra rummet. Piraterna gick runt och letade efter resten av besättningen i hopp om att kunna få kontroll på fartyget och styra det mot Somalias kust. En av piraterna tacklades omkull av Perry när han närmade sig det säkra rummet och piraten tillfångatogs av besättningen. De försökte senare göra ett byte, piraten mot deras kapten, men piraterna höll inte sin del av avtalet och vägrade lämna över kapten Phillips efter de fått tillbaka sin tillfångatagna kompanjon.

Flykten från Maersk Alabama

 Efter flera timmars försök att få kontroll av fartyget insåg de att det inte skulle gå och sökte efter en väg ut. Piraterna förstod att då det var ett amerikanskflaggat fartyg skulle responsen bli snabb och allvarlig. Kapten Phillips visade piraterna till en av livbåtarna ombord för att visa hur man kör den, men blev dragen ombord på livbåten som gisslan medans piraterna desperat försökte nå tillbaka till kusten.

Samma dag skickades de två amerikanska krigsfartygen USS Bainbridge och USS Halyburton mot platsen och tidigt den 9 april nådde de fram till Maersk Alabama. Fartyget blev eskorterat till sin ursprungliga destination. USA skickade även ett amfibiskt stridsfartyg till platsen.

Förhandlingar inleddes
Förhandlingar inleddes

Förhandlingar inleddes

De amerikanska fartygen stannade på tillräckligt avstånd för att inte kunna bli beskjutna av piraterna ombord livbåten. Livbåten hade gott med mat och vatten, men saknade toalett och ventilation.

Samtidigt närmade sig fyra andra fartyg platsen, fartyg som hade kapats av andra somaliska pirater och ombord fanns 54 stycken gisslan fördelade på två av dessa fartyg. Piraternas strategi var att knyta samman med sina kamrater och få Phillips till Somalia där de kunde gömma sig.

Förhandlingar mellan piraterna och kapten på USS Bainbridge pågick. Även FBI-gisslanförhandlare var involverade. Förhandlingarna ledde så småningom fram till att en av piraterna, Abduwali Muse, lämnade livbåten och klev ombord på det amerikanska fartyget för att förhandla fram en lösning. Men efter mycket rekognosering och utvärdering öppnade, den 12 april, US Navy SEAL eld och dödade de resterande tre piraterna på livbåten. Phillips räddades oskadd och gisslansituationen var över.

Abduwali Muse sattes i förvar i väntan på rättegång i USA, en rättegång som till slut ledde fram till ett fängelsestraff på 33 år och 9 månader för Muse. 2013 släpptes en film vid namn ”Captain Phillips” som baseras direkt på händelserna från denna kapning.

Livbåten bogseras av USS Bainbridge dagen efter fritagandet av kapten Phillips