Hangarfartyg är stora örlogsfartyg som används inom som flytande baser för stridsflygplan. Detta innebär att flygplan kan både starta och landa ombord på ett hangarfartyg.

Det första hangarfartyget var den brittiska kryssaren HMS Furious som vid en ombyggnad 1917 försågs med hangarutrymme och startdäck. Under andra världskriget kom hangarfartyg att spela en viktig roll. Japans attack mot Pearl Harbor skedde med flygplan endast från hangarfartyg.

Idag är det tio länder som inom militären har tillgång till hangarfartyg. Det handlar om Brasilien, Indien, Italien, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Thailand, Kina, Australien och USA. USA är de som är ledande inom hangarfartyg och har 10 aktiva hangarfartyg. Indien har två hangarfartyg, Italien och Storbritannien likaså. De andra resterande länderna har ett hangarfartyg var.

Alla aktiva hangarfartyg i USA:s flotta är av Nimitz-klass. Start – och landningsbanorna är dock inte alltför långa och för att få till detta med start och landning av flygplan har man fått ta till speciella metoder. Vid start placeras flygplanshjulen framför upphöjda fästen på startbanan. Fästena skjuts sedan tillsammans med planet horisontellt med startbanan med ånga. Vid landning används vajrar som är spända över landningsbanan, och flygplanen har en krok längst bak som fastnar i vajern och skapar en kraftig inbromsning.

Hangarfartygens roll

Hangarfartygen är ofta de centrala fartygen i gruppen av fartyg. De fartyg som ingår i gruppen är ofta, förutom hangarfartyg, ubåtar, kryssare, robotkryssare, jagare, landstigningsfartyg, förrådsskepp och andra mindre fartyg. Hangarfartygen medför att man inte bara har marin krigskraft på båtarna utan med flygplan ombord som snabbt kan sättas in, får man slagkraft över mycket stora områden.

Några av hangarfartygen
Några av hangarfartygen

Några av hangarfartygen

Italiens Giuseppe Garibaldi är ett lätt hangarfartyg som byggdes för Italiens flotta på 1980-talet. Hangarfartygets uppgift är ubåtsjakt och ombord finns därför 16 stycken Sea King-helikoptrar. Hangarfartyget har även ombord 10 stycken Harrier-flygplan för understöd av amfibieoperationer. Besättningen ombord består av ungefär 780 man.

USS Dwight D. Eisenhower är ett hangarfartyg som är i tjänst i den amerikanska flottan sedan 1977. På senaste tid har fartyget varit inblandat i USA:s operationer i Irak och Afghanistan. Ombord finns 90 fasta flygplan och helikoptrar. Besättningen är uppdelad i de som tillhör fartyget besättning och de som tillhör flygflottiljens besättning. På fartyget är besättning 3 200 man och i flygflottiljen 2 480 man. USS Dwight D. Eisenhower är liksom de andra 9 aktiva hangarfartygen av Nimitz-klass. Dessa hangarfartyg har en totallängd på 333 meter och fullastade är vikten på över 100 000 ton. Detta gör dessa 10 hangarfartygen till de största örlogsfartygen i världen. Hangarfartygen använder kärnkraft för framdrivning och tack vare detta kan fartygen operera i över 20 år utan tankning och har en förutspådd livslängd på över 50 år.

HTMS Chakri Naruebet är Thailands enda hangarfartyg som sjösattes 1996. Ombord finns 4–6 helikoptrar och 6 stycken flygplan.

INS Vikramaditya är ett av Indiens hangarfartyg. Fartyget byggdes ursprungligen för Sovjetunionens flotta. År 2004 slöts dock ett kontrakt mellan Indien och Ryssland om att köpa och bygga om fartyget. Fartyget togs i tjänst i Indien år 2013. Ombord finns 30 stycken flygplan.