Sverige har länge varit ett sjöfarande folk. Då sjöfarten varit mycket viktig för ett lands ekonomi så växte ofta städer fram kring de naturliga hamnar som bildats. Bland de tidigt viktiga hamnarna kan nämnas de i Stockholm, Kalmar och Visby.

Hamnarna brukar oftast delas in efter det syfte de har, till exempel om det är en handelshamn, fiskehamn eller småbåtshamn. Ofta har de olika städernas hamnar flera olika typer av verksamhet. En hamn är oftast uppbyggd kring möjligheten för fartyg och båtar att lägga till säkert och lasta eller lossa gods eller förnödenheter. Den har normalt sett en pir eller vågbrytare som skyddar hamnen och en kaj där båtar kan lägga till. Ofta har större hamnar kopplingar till järnväg och vägnätet för lätt och snabb forsling av gods och personer. Kring hamnarna byggs också ofta upp stora system för lagring av gods samt underhåll av båtarna. Hamnarna drivs ofta som affärsverksamhet och erbjuder en hel del tjänster. Hamnen är viktig för ett lands ekonomi och endast en bråkdel av Sveriges import och export kommer på något annat sätt än via hamnarna.

Historia

Sveriges hamnhistoria sträcker sig åtminstone tillbaka till stenåldern. Längre uppåt landet kan dessa numera grävas fram på land då det skett en landförhöjning. I Skåne där det skett en landsjunkning så ligger dessa dock ute under vatten. En välkänd historisk hamn är den i Birka. Birka var en historisk viktigt ekonomiskt nav i Sverige och ses ofta som den första riktiga staden. Staden var aktiv mellan 700- till 900-talet. Själva hamnen var så viktig att det numera spekuleras att det var landhöjningen och därmed omöjliggörandet av båtar att ta sig till Birka hamn som gjorde att staden inte längre kunde överleva.

Viktiga hamnar

Viktiga hamnar
Viktiga hamnar

Sveriges, och Skandinaviens, största hamn är den i Göteborg. Den hanterar 30 % av Sveriges utrikeshandel, 1,7 miljoner passagerare och 290 000 bilar året om. Hamnen grundades på 1600-talet och med Ostindiska kompaniet på 1700-talet så blev det en hamn att räkna med. Under industrialiseringen så växte hamnen ytterligare och blev en storhamn. Många av de som utvandrade till Amerika gjorde det just via Göteborgs hamn.

En annan viktig hamn är den i Trelleborg. Med en historia som sträcker sig ända tillbaks till 1500-talet så är det nu den näst största hamnen vad gäller godstrafik. Det är också en viktig hamn vad gäller järnvägstrafiken.

Helsingborgs hamn, som består av ett antal hamnar, alla under samlingsnamnet Nordhamnen, är en av Sveriges största vad gäller passagerarantal. Den har anor tillbaks till 1700-talet och på grund av det korta avståndet till Helsingör en populär hamn för turister. Inte minst då det sedan länge inte krävs pass för att resa till Danmark.

Trots att Ystad är en mycket liten stad i Sverige så har de en betydelsefull hamn. Knappt 2 miljoner resande passerar hamnen varje år och de har linjer till en mängd destinationer. Hamnens historia sträcker sig ända tillbaks till 1200-talet som exporthamn och skyddshamn vid svårt väder. Senare användes den även som posthamn gentemot Tyskland men också med linjetrafik. Idag är färjorna till Bornholm populära för turister.