Så länge det funnits människor på jorden har vi alltid haft ett behov eller driv av att korsa sjöar, åar, hav eller vikar.  Det mest troliga är att de första fartygen bestod av omkullvälta träd. Med dessa kom man visserligen inte långt, men till att korsa en å dög det oftast alldeles utmärkt. För att komma lite längre så gjorde man flottar genom att surra samman flera stammar. Det finns tecken på att de första segelfartygen uppstod med dessa sammansatta stammar genom att fästa djurhud, en lövruska eller kläder på flotten för att få vinden att ge flottbåten mera fart.

Man började också att karva ur träden och göra så kallade stockbåtar, då kunde man sitta ner i båten och man kunde också ha med sig saker i båten. Detta tros ha underlättat att fiska väldigt mycket.

Dessa båtar höll länge och det hände inte så värst mycket i hur man gjorde båtarna, utan det blev mer en rad av olika versioner av stockbåtar. Man kom på idén med åror, man gjorde ordentliga sittplatser i stockbåten och man gjorde de tunnare.

Att säga en tidpunkt när man började bygga båtar är svårt, men det tros vara så att Australien bosattes för lite mindre än 50 000 år sedan, runt 45 000 f.Kr vilket betyder att fartyg fanns redan då och antagligen en bra tid innan denna tidpunkt. Det äldsta belägget för segelfartyg är runt 4 000 f.Kr, ett sorts fartyg som skulle bli mycket viktig.

Segelfartygens utveckling och roll

Redan runt 2 000 f.Kr användes segelfartygen till att göra de första handelsexpeditionerna.

segelfartyg
segelfartyg

Utvecklingen och de alltmer segelfartygen på haven drev fram olika sorters segelfartyg och år 542 f.Kr beskrivs för första gången en trirem, ett fornromerskt krigsfartyg. Det var dock inte det första fartyget som användes vid sjöslag utan sådana hade hänt vid ett fåtal tillfällen redan. Vid Antikens största sjöslag, slaget vid Salamis mellan grekerna och perserna, hade grekerna cirka 200 av dessa segelfartyg.

Segelfartygen får stor betydelse för vikingarna under vikingatiden som varade från sent 700-tal till ungefär 1100 e.Kr. Det är med segelfartyg de åker på sina plundringsresor. Segelfartyg var det man använde för att utforska jordklotet, befolka landmassor, utkämpa krig av olika slag och för att bedriva handel. Segelfartyg har spelat en otroligt stor del i utvecklingen genom tiderna och den var ohotad av andra slags fartyg ända fram till sent 1700-tal.

Ångfartygen gör entré

Tanken på att driva ett fartyg med ånga fanns redan på 1600-talet men det var inte förens tidigt 1800-tal som ångfartygen gjorde entré på riktigt. North River Steam Boat kallades den för och var det första praktiska användbara ångfartyget som användes i trafik, och den gjorde då reguljära resor på Hudsonfloden i USA. Ångfartygen blev fler och användes på andra floder i framförallt USA. År 1938 anlände ångfartygen Sirius och Great Western till New York från Queenstown i Irland, med sig fanns både last och passagerare. Men även ångfartygen ersattes så småningom med motorer. År 1893 utvecklade Rudolf Diesel den motor som skulle bli epokavgörande. Jämfört med de kolslukande ångmaskinerna förbrukade motorn bränslet mycket mer effektivt. Skeppsredare sparade pengar och fick mer utrymme för last om man ersatte ångmaskinen med en motor. Men de stora rederierna var tveksamma då stora fartyg blev svårare att manövrera då man var tvungen att stoppa motorn inom de kunde slå back. Det Østasiatiske Kompagni var det första rederi som beställde dieselfartyg som skulle segla på fjärran Östern. Efter detta följde de andra rederierna efter och motorfartygen hade officiellt tagit över efter ångfartygen.