Hamnar i Sverige
Blog

Hamnar i Sverige

Sverige har länge varit ett sjöfarande folk. Då sjöfarten varit mycket viktig för ett lands ekonomi så växte ofta städer fram kring de naturliga hamnar…

Läs mer »
Båtvraksdykning
Blog

Båtvraksdykning

Ända sedan tidernas begynnelse har människan undrat och tänkt kring vad som finns under ytan. Havet har i alla tider vart himlens spegelbild, likväl som…

Läs mer »
Fiskefartyg
Blog

Fiskefartyg

Fiskefartyg finns i alla världens hav och kommer i små och stora format. Många av fiskefartygen används i kommersiellt syfte och det beräknas att det…

Läs mer »