Innan man börjar bygga ett fartyg är det mycket att tänka på. Många faktorer spelar in om fartyget ska vara sjövärdigt och om det ska passa för det ändamål det är tänkt. Faktorer som kan spela in är hur lastförmågan är och hur den totala ekonomin i hela fartyget blir, från bygge till ekonomin ute på vatten. När det kommer till att bygga fartyg finns det många olika konstruktioner som de kan byggas på. Givetvis är ger de olika konstruktionerna olika förutsättningar.

Några grundkonstruktioner

Om det är ett fartyg som ska gå snabbt behöver det vara mer långsmalt, men det gör samtidigt att det kan ta mindre last. Ett fartyg som är bredare, men lika långt, kan istället ta mer last samtidigt som det kommer att vara betydligt långsammare än det långsmala fartyget. Det här är en väldigt avgörande faktor i bygget som kräver att man tänker till innan vad ändamålet för fartyget är. För att kunna göra en fartygskonstruktion rätt krävs ofta en kompromiss av de olika egenskaperna och noga uträkningar för att få optimala förhållanden. Ritningar på fartyg kom under 1800-talet och de spreds snabbt och gjorde byggandet av fartyg än bättre. Innan ritningarna hade kunskapen mest gått i arv. När ritningar började användas var det ofta modeller som tillverkades först. Man gick tillväga så att man tillverkade en modell av halva fartyget.  På det sättet kunde man se hur linjer och hur det var tänkt att skrovet skulle se ut. Fartyget var delat från fören rakt igenom mitten bak till aktern. Det som används för att få en tänkt vattenlinje är det som kallas för konstruktionsvattenlinjen. Ofta förkortas den kvl. Den används för att kunna få en teoretisk vattenlinje. Givetvis kan denna linje vara annorlunda när fartyget sedan ligger i vatten eftersom både last och total vikt på fartyget kan ha kommit att förändras under bygget.

Moderniseringar sker
Moderniseringar sker

Moderniseringar sker

Genom åren har utvecklingen givetvis gått framåt när det kommer till att bygga skepp och även om mycket är likt sedan de första ritningarna har skeppen bland annat kommit att bli mer parallella eftersom de då kan ta mer last än de äldre modellerna. Allt eftersom fler och fler fartyg har tillverkats har även ritningarna förfinats för att på bästa sätt utnyttja fartygens konstruktion till att ta sig fram bättre på vatten.

Ofta har skeppen olika konstruktion beroende på vilket farvatten de ska ta sig igenom. Det kan också variera med den mängd lastfartygen behöver ta samt vilka hamnar fartygen behöver åka mellan. På många ställen ligger en del hamnar en bit in i flodmynningen och fartyg som tar sig långväga över haven och är väldigt stora kan därför ha svårt att ta sig in i vissa hamnar. Dessa fartyg får då hjälp genom att de blir bogserade fram till hamnkajen av pråmar. Även om det kan vara lite besvärligt vid lastning och lossning är det av största vikt att fartygen håller en bra storlek när de tar sig över öppet hav där det kan storma ordentligt.