Tankfartyg
Hajen

Tankfartyg

Tankfartyg är fartyg som bär flytande last, såsom olja, kemikalier, flytande livsmedel och ibland även vatten. Det allra vanligaste är oljetankfartyg som fraktar råolja och…

Läs mer »
Isbrytare
Hajen

Isbrytare

Isbrytare är en speciell klass av fartyg som kan bryta is och gör några av världens svåraste platser att trafikera möjliga att trafikera. De har…

Läs mer »
Ubåtar
Hajen

Ubåtar

När man tänker på ubåtar så förs tanken oftast till moderna undervattensfarkoster, och det man ser framför sig är ofta det man sett på filmer…

Läs mer »
Hangarfartyg
Hajen

Hangarfartyg

Hangarfartyg är stora örlogsfartyg som används inom som flytande baser för stridsflygplan. Detta innebär att flygplan kan både starta och landa ombord på ett hangarfartyg.

Läs mer »
Fiskefartyg
Blog

Fiskefartyg

Fiskefartyg finns i alla världens hav och kommer i små och stora format. Många av fiskefartygen används i kommersiellt syfte och det beräknas att det…

Läs mer »
Titanic
Hajen

Titanic

I början av 1900-talet blev den amerikanske finansmannen J.P Morgan intresserad av att vidga sina vyer. Detta skulle han göra genom att ge sig in…

Läs mer »