Tankfartyg är fartyg som bär flytande last, såsom olja, kemikalier, flytande livsmedel och ibland även vatten. Det allra vanligaste är oljetankfartyg som fraktar råolja och färdiga oljeprodukter som bensin och diesel. Ett fartyg som fraktar råolja kallas dock för just råoljetanker och de som lastar de färdiga oljeprodukterna kallas produkttanker. En produkttanker kan även lasta […]

Fortsätt läsa …