Tankfartyg

Tankfartyg är fartyg som bär flytande last, såsom olja, kemikalier, flytande livsmedel och ibland även vatten. Det allra vanligaste är oljetankfartyg som fraktar råolja och färdiga oljeprodukter som bensin och diesel. Ett fartyg som fraktar råolja kallas dock för just råoljetanker och de som lastar de färdiga oljeprodukterna kallas produkttanker. En produkttanker kan även lasta […]

Fortsätt läsa …

Isbrytare

Isbrytare är en speciell klass av fartyg som kan bryta is och gör några av världens svåraste platser att trafikera möjliga att trafikera. De har en speciell design som gör detta möjligt och med ett starkt skrov och stor maskinstyrka lyckas de bryta den tjocka isen. De kan bryta is så tjock som tre meter […]

Fortsätt läsa …

Ubåtar

När man tänker på ubåtar så förs tanken oftast till moderna undervattensfarkoster, och det man ser framför sig är ofta det man sett på filmer och i dokumentärer då inte många faktiskt sett eller varit inne i en ubåt. Ubåten är dock inte så ny uppfinning som man kan tro, utan det var redan på […]

Fortsätt läsa …

© 2021 Hajen