Guide inför köp av drömbåten

Finns det drömmar om att köpa en båt för att bege sig ut på de öppna haven? Att skaffa sig en båt kräver lite eftertanke och det finns några saker som man bör ha koll på. Bland annat bör man fundera på vilken typ av båt man är intresserad av, ska den användas till något […]

Fortsätt läsa …

Båthamnar i Norge

Med en av Europas längsta kustremsor finns det ett oändligt antal båthamnar i Norge. Passerar man med egen båt eller segelbåt så är utbudet i det närmaste obegränsat för var man kan lägga till. Alla hamnar är dock inte så stora, i vissa kan det vara bra att kolla innan om det finns plats över […]

Fortsätt läsa …

Hamnar i Sverige

Sverige har länge varit ett sjöfarande folk. Då sjöfarten varit mycket viktig för ett lands ekonomi så växte ofta städer fram kring de naturliga hamnar som bildats. Bland de tidigt viktiga hamnarna kan nämnas de i Stockholm, Kalmar och Visby.

Fortsätt läsa …

Världens största skeppsvarv

Skeppsbyggnad och sjöfart har genom tiderna varit av mycket stor vikt för flera länders handel samt utbyte av kultur och kunskap länder emellan. På ett skeppsvarv byggs och repareras fartyg och dess utrustning. Ett fartyg byggs i olika block med skrov, maskiner, inredning och så vidare.

Fortsätt läsa …

Om att utbilda sig till lots

Att arbeta som lots är inte ett arbete för vem som helst. Det gäller att ha lång erfarenhet av att arbeta ute till sjös, kunna läsa kartor och navigera ett fartyg och det är ett arbete som kan vara både psykiskt men också fysiskt krävande. Men hur utbildar man sig till lots egentligen? Att endast […]

Fortsätt läsa …

Båtvraksdykning

Ända sedan tidernas begynnelse har människan undrat och tänkt kring vad som finns under ytan. Havet har i alla tider vart himlens spegelbild, likväl som gudarna i himlen så både ger och tar havet liv. Allt eftersom vår civilisation tar nya teknologiska framsteg så målas en allt tydligare bild av det stora blå djupet upp […]

Fortsätt läsa …

Sverige bygger ut flottan efter andra världskriget

Sverige har genom historien haft en stark flotta, men efter andra världskriget skedde en förändring. De skepp vi hade kunde inte längre mäta sig internationellt och vi behövde göra en uppgradering av de skeppen flottan hade. Nya krav kom att börja ställas på arméerna runt om i världen och även i Sverige. Den nya tidens […]

Fortsätt läsa …

När tågen behöver ta sig över vatten

Det kan te sig lite underligt att tåg ska behöva ta sig över vatten, men det händer på några ställen i världen. För den som har rest med tåg ned till Europa har det garanterat blivit en tågresa över vatten mellan Rödby och Puttgarden. Det är ett av de ställen i Europa där det finns […]

Fortsätt läsa …

© 2021 Hajen