Uncategorized

Båthamnar i Norge

Båthamnar i Norge

Med en av Europas längsta kustremsor finns det ett oändligt antal båthamnar i Norge. Passerar man med egen båt eller segelbåt så är utbudet i det närmaste obegränsat för var man kan lägga till. Alla hamnar är dock inte så stora, i vissa kan det vara bra att kolla innan…

Läs mer
Uncategorized

Hamnar i Sverige

Hamnar i Sverige

Sverige har länge varit ett sjöfarande folk. Då sjöfarten varit mycket viktig för ett lands ekonomi så växte ofta städer fram kring de naturliga hamnar som bildats. Bland de tidigt viktiga hamnarna kan nämnas de i Stockholm, Kalmar och Visby. Hamnarna brukar oftast delas in efter det syfte de har,…

Läs mer
Uncategorized

Båtvraksdykning

Båtvraksdykning

Ända sedan tidernas begynnelse har människan undrat och tänkt kring vad som finns under ytan. Havet har i alla tider vart himlens spegelbild, likväl som gudarna i himlen så både ger och tar havet liv. Allt eftersom vår civilisation tar nya teknologiska framsteg så målas en allt tydligare bild av…

Läs mer