Hajen

Tankfartyg

Tankfartyg

Tankfartyg är fartyg som bär flytande last, såsom olja, kemikalier, flytande livsmedel och ibland även vatten. Det allra vanligaste är oljetankfartyg som fraktar råolja och färdiga oljeprodukter som bensin och diesel. Ett fartyg som fraktar råolja kallas dock för just råoljetanker och de som lastar de färdiga oljeprodukterna kallas produkttanker.…

Läs mer
Hajen

Isbrytare

Isbrytare

Isbrytare är en speciell klass av fartyg som kan bryta is och gör några av världens svåraste platser att trafikera möjliga att trafikera. De har en speciell design som gör detta möjligt och med ett starkt skrov och stor maskinstyrka lyckas de bryta den tjocka isen. De kan bryta is…

Läs mer
Hajen

Ubåtar

Ubåtar

När man tänker på ubåtar så förs tanken oftast till moderna undervattensfarkoster, och det man ser framför sig är ofta det man sett på filmer och i dokumentärer då inte många faktiskt sett eller varit inne i en ubåt. Ubåten är dock inte så ny uppfinning som man kan tro,…

Läs mer
Hajen

Hangarfartyg

Hangarfartyg

Hangarfartyg är stora örlogsfartyg som används inom som flytande baser för stridsflygplan. Detta innebär att flygplan kan både starta och landa ombord på ett hangarfartyg. Det första hangarfartyget var den brittiska kryssaren HMS Furious som vid en ombyggnad 1917 försågs med hangarutrymme och startdäck. Under andra världskriget kom hangarfartyg att spela en viktig…

Läs mer